Uw personeel

Er zijn vele risico’s die de inkomsten van uw bedrijf en die van uw werknemers bedreigen. Arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Of een ernstig ongeval. Gelukkig kunt u zich tegen de financiële gevolgen hiervan prima verzekeren.

Ziekteverzuim

Omdat u het beste met uw personeel voor heeft, wilt u natuurlijk dat zieke werknemers snel weer herstellen. Uiteraard speelt daarbij ook mee dat ziekteverzuim een behoorlijke aanslag betekent op uw bedrijfskapitaal. Met onze ziekengeldverzekeringen heeft u altijd voldoende financiële armslag om zieke werknemers door te betalen en ondersteunen wij u bij de aanpak van verzuim.

WGA Hiaat verzekering

Met de WGA Hiaat verzekering kunt u de vervolguitkering van de WGA voor uw medewerkers aanvullen én voor een tijdelijke uitkering zorgen als zij minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard voor de WGA.

Pemba-verzekeringen

Net als bij de WAO kunnen bedrijven er voor kiezen om binnen de WIA het WGA-risico zelf te dragen. Voor kleine bedrijven kan dat alleen als zij voor 2005 al eigenrisicodrager voor de WAO waren.

Collectieve aanvulling bij arbeidsongeschikheid

Werknemers in een hoge salarisgroep hebben bij arbeidsongeschiktheid een extra inkomensterugval. Dit komt doordat er een maximum WIA-grens geldt. Als werkgever kunt u uw mensen wapenen tegen deze inkomensterugval. En wel met het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA AOP).

Voor de ondernemer

Raakt u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt, dan hebt u volgens de huidige Nederlandse sociale wetgeving geen recht op een uitkering. Misschien staat u niet zo snel stil bij het risico van arbeidsongeschiktheid. Maar mocht u iets overkomen dan zijn de gevolgen ingrijpend. Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) bent u verzekerd van voldoende inkomen.

Collectieve Ongevallenverzekering

Een werknemer die een ongeval heeft gehad, krijgt veel te verwerken. Niet alleen kan zo iemand gedeeltelijk of blijvend invalide raken, maar vaak wordt hij ook nog geconfronteerd met een drastische achteruitgang van het inkomen. Daarom bieden wij een collectieve ongevallenverzekering, voor financiële ondersteuning voor u en uw medewerkers.

RegioBank Plafondrente Hypotheek

RegioBank Plafondrente Hypotheek

Plafondrente is een variabele rente met een vastgesteld maximum. De rente kan veranderen, maar komt nooit boven een vooraf afgesproken percentage uit. U profiteert dus van rentedalingen. En u weet zeker dat uw rente nooit hoger wordt dan het afgesproken renteplafond. lees verder →

Waar spaart u voor?

Waar spaart u voor?

Heeft u al een financiële reserve opgebouwd of houdt u regelmatig geld over? U kunt uw geld voor langere of kortere tijd verder laten groeien op een spaarrekening van RegioBank. lees verder

Pieter Willem Meinema"Zorg voor medewerkers en bedrijf. De meerwaarde van uw bedrijf wordt gevormd door u en uw medewerkers, " Pieter Willem Meinema.

Meinema Verzekeren & Bankieren is aangesloten bij de RegioBank