Rechtsbijstandverzekering

Wilt u zich direct aanmelden voor de rechtsbijstandverzekering?

ARAG ProRechtPolis® Particulier

  • Al meer dan 40 jaar specialist op rechtsbijstandgebied
  • Meerdere keren zeergoed getest door de Consumentenbond (2002 & 2004)
  • Geen eigen risico
  • Onbeperkte kostenlimiet op basis van gebruikelijke kosten
  • Jaarpremie lager dan het uurtarief van een advocaat

Juridische hulp binnen handbereik

Of het nu gaat om een burenruzie, een arbeidsgeschil of een conflict met de gemeente: u kunt altijd terugvallen op de juristen van ARAG Rechtsbijstand. Ons ServiceCenter is met een simpel telefoontje of e-mailtje altijd bereikbaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week. In alle gevallen, ook als er geen dekking op uw polis is, kunt u voor advies terecht bij Rechtswijzer.

Waarom heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig?

Iedereen heeft vroeg of laat behoefte aan ondersteuning in juridische conflicten. Met een rechtsbijstandverzekering vermijd u de torenhoge kosten van een juridische procedure. U betaalt een gering bedrag per jaar en bespaart uzelf de uurtarieven van een advocaat.

Wat kan ik verzekeren?

U kunt kiezen uit vier modules, ieder met zijn eigen dekkingsgebied:

  1. Module A Verkeer
  2. Module B Verkeer + Consument & Wonen
  3. Module C Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen
  4. Module D Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen

Basismodule Verkeer

Dit is altijd de Module van uw rechtsbijstandverzekering. Hiermee bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Waar u zich ook bevindt, en welk vervoermiddel u ook gebruikt. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden. Deze verzekering dekt uw gehele verkeersrisico, ook contractuele fouten die leiden tot ongevallen of schade aan uw auto.

Module Consument & Wonen

Bij consumentenkwesties gaat het bijvoorbeeld om geschillen over schade aan uw bezittingen of over het kopen of huren van een artikel of een aan u geleverde dienst. Ook geschillen over aankopen via internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. En aanvullend op uw aansprakelijkheidsverzekering krijgt u hulp als u wordt aangesproken op onrechtmatig handelen tegenover anderen en u zich daartegen wilt verweren. Verder kunt u een beroep doen op de verzekering voor zaken die te maken hebben met bestuurs-, personen-, familie- en erfrecht.

Onder woonzaken vallen alle geschillen die direct te maken hebben met koop- of huurgeschillen. Maar ook een conflict met uw aannemer of met de gemeente valt hieronder, of een geschil met de buren. Gaat het om consumentengeschillen, dan geldt de verzekering voor de gehele Europese Unie. Voor zaken rond wonen bent u in Nederland verzekerd.

Module Inkomen

De module Inkomen dekt geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties. U kunt bijvoorbeeld met een gedwongen ontslag geconfronteerd worden. In conflict raken met de uitvoeringsinstelling over de vaststelling van uw uitkering. Of door een langdurige ziekte met indirecte schade te maken krijgen. U bent verzekerd in de gehele Europese Unie.

Module Fiscaal & Vermogen

De module Fiscaal & Vermogen biedt u extra zekerheid voor uw kapitaal. Met deze module zijn niet alleen geschillen met de belastinginspecteur over uw inkomsten- en vermogensbelasting gedekt, maar ook conflicten over successierecht en onroerendzaakbelasting.

Hierbij heeft u dekking in de beroepsfase. Ook geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland vallen onder deze module. En ook geschillen rond bijvoorbeeld de aankoop en verbouwing van een tweede woning zijn gedekt in de gehele Europese Unie.

Wilt u zich direct aanmelden voor de rechtsbijstandverzekering? Klik dan hier →

RegioBank Plafondrente Hypotheek

RegioBank Plafondrente Hypotheek

Plafondrente is een variabele rente met een vastgesteld maximum. De rente kan veranderen, maar komt nooit boven een vooraf afgesproken percentage uit. U profiteert dus van rentedalingen. En u weet zeker dat uw rente nooit hoger wordt dan het afgesproken renteplafond. lees verder →

Waar spaart u voor?

Waar spaart u voor?

Heeft u al een financiële reserve opgebouwd of houdt u regelmatig geld over? U kunt uw geld voor langere of kortere tijd verder laten groeien op een spaarrekening van RegioBank. lees verder

Pieter Willem Meinema"Als je onenigheid hebt zoek je bevestiging van je eigen standpunt. Het is prettig te weten dat je professionele juridische begeleiding achter de hand hebt die , indien nodig, de behandeling van het conflict van je overneemt" Pieter Willem Meinema.

Meinema Verzekeren & Bankieren is aangesloten bij de RegioBank